Dekorativ bild. Foto: Henry Stahre

Behandling av personuppgifter i Mina sidor

Så här behandlar Skogsstyrelsens Mina sidor dina personuppgifter.

De rättsliga grunderna för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. Vi samlar in personuppgifter från dig själv samt från Skatteverket och Lantmäteriet (via interna system).

Du kan i vissa fall själv välja att skicka vidare dina personuppgifter i ett ärende till en annan myndighet, till exempel information om fornlämningar till länsstyrelsen. Du kan också välja att dela dina uppgifter med ett ombud. I övrigt delar inte Mina sidor din information med någon utanför Skogsstyrelsen. Notera att dina personuppgifter kan behöva förmedlas vidare från Skogsstyrelsen till andra myndigheter och parter vid handläggning av ett ärende.

Personuppgifter som lagras i Eget utrymme och som inte är allmän handling kan du själv ta bort när du vill. Personuppgifter i fullmakter sparas i tre år efter att giltighetstiden gått ut. Dina övriga personuppgifter tas bort när du inte använt Mina sidor på tre år.

Skogsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter. Mer information finns på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-08