Röjsågsutbildning.  Foto: Josefina Sköld

Röjning

Röjning är när du fäller träd och lämnar dem på marken för att förmultna. Du behöver röja plant- och ungskog för att du ska få ett bra ekonomiskt utfall. Beroende på hur skogen ser ut och vad du har för mål med skogen kan du röja på olika sätt.

  • Senast uppdaterad: 2023-12-20