Svenska sedlar.

Söka stöd, bidrag och utbetalning

Det finns olika stöd och bidrag att söka genom Skogsstyrelsen. Några av stöden hanterar Jordbruksverket utbetalningen av. Beroende på stöd ansöker du om stöden eller utbetalning av stöden via e-tjänst, formulär eller genom att använda blankett.

Stöd för kompetensutveckling inom hållbart skogsbruk 2023-2027

Du kan söka stödet för att anordna kompetensutveckling för verksamma inom skogsbruksföretag. Kompetensutvecklingsstödet söker du via utlysningar. 

E-tjänst för ansökan om stöd och utbetalning (jordbruksverket.se)

Stödet för Kompetensutveckling 2023-2027

Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Vill du utföra åtgärder i skogen som främjar naturvärden, äldre kulturmiljöer, landskapsbilden eller rekreation och friluftsliv? Då kan du få kostnadsfri rådgivning och söka Nokås-stöd.

Ansökan om stöd (pdf)

Ansökan om utbetalning (pdf)

Fullmakt ombud (pdf)

Tillstånd (pdf)

Stödet Nokås

Stöd för ädellövskogsbruk

Vill du värna om ädellövskogen genom att bruka den aktivt? Sök ekonomiskt stöd till kostnader för återväxtåtgärder och röjning.

Ansökan om stöd (pdf)

Ansökan om utbetalning (pdf)

Fullmakt ombud (pdf)

Tillstånd (pdf)

Stödet Ädellövskogsbruk

Återvätningsavtal - intresseanmälan

Dikade torvmarker släpper ut mycket växthusgaser. Du kan bidra till stor klimatnytta genom att sätta igen dikena och på så sätt återväta bördiga torvmarker. Genom att teckna ett återvätningsavtal kan du få ekonomisk ersättning. Skogsstyrelsen ombesörjer att dikespluggningen blir utförd och står för kostnaden. Välkommen att skicka in din intresseanmälan.

Återvätningsavtal

Ansökan om utbetalning för Samarbete inom miljö

Stödet som går inte längre att söka. På Jordbruksverkets webbplats finns information om hur du tidigare beviljats stöd ansöker om utbetalning.

E-tjänst för ansökan om stöd och utbetalning (jordbruksverket.se)

Stödet Samarbete inom miljö

Ansökan om utbetalning inom stödet Skogens miljövärden

Sista dag att söka stödet Skogens miljövärden var den 31 december 2022. Du som sökt och fått beslut om stöd kan fortfarande ansöka om utbetalning.

E-tjänst för ansökan om stöd och utbetalning (jordbruksverket.se)

Stödet Skogens miljövärden

  • Senast uppdaterad: 2023-12-04