En skogskonsulent och två skogsägare tittar tillsammans på en fallet dött träd i en bokskog.   Foto: Jenny Leyman

Individuell rådgivning

Rådgivningen kan ske i fält, på kontoret eller på distans. Du kan använda webbformulär för att anmäla intresse för rådgivning, eller kontakta ditt lokala Skogsstyrelsekontor. Alla skogsägare är välkomna och vi anpassar oss efter din kunskapsnivå. Om ni är flera som äger en fastighet tillsammans är det bra om så många delägare som möjligt är med vid rådgivningstillfället.

Det här kan vi ge individuell rådgivning om:

  • Ädellöv – Rådgivning om skötsel av ädellövskog eller om hur du kan öka arealen ädellövskog på din fastighet. Vi berättar också gärna om vilka ekonomiska stöd du kan söka för bidrag till skötsel av ädellövskog. Rådgivning i fält, på kontoret eller på distans.
  • Åtgärder som gynnar natur-, kultur- eller rekreationsvärden i skogen. Rådgivningen kan ske i fält, på kontoret eller på distans och i vissa fall kan du få hjälp med att söka ekonomiskt stöd för åtgärderna.
  • Hyggesfritt skogsbruk eller kontinuitetsskogsbruk. Rådgivning i fält, på kontoret eller på distans.
  • Övriga skogsbruksåtgärder. Här ger vi inte rådgivning i fält utan endast digitalt eller på kontoret med stöd av e-tjänsten Mina sidor. Där finns kartunderlag och andra uppgifter om din skog samlade som till exempel trädhöjder, volymer och markfuktighetskarta. Detta tillsammans med din egen kunskap om hur det ser ut på plats ger ett bra underlag för rådgivning om ett flertal olika skogsbruksåtgärder.

Utbudet av rådgivning kan variera lokalt. Vill du få rådgivning i fält om andra ämnen än de som anges ovan, går det bra att anlita oss genom vår uppdragsverksamhet.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-16