Illustration för FLEGT-licens. Foto: Ann Giss

FLEGT-licenser vid import av trä- och pappersprodukter

När du importerar trä- eller pappersprodukter från Indonesien till EU måste du ha en FLEGT-licens.

FLEGT står för Forest Law Enforcement, Governance and Trade. FLEGT-licensen är ett dokument som bekräftar att de träprodukter som importeras till EU kommer från laglig avverkning eller import. I dag gäller licenssystemet bara för import av timmer och träprodukter från Indonesien.

För dig som importerar

Exportören i Indonesien ansöker om FLEGT-licens hos den indonesiska myndigheten Ministry of Environment and Forestry, för de produkter som ska exporteras. Exportören skickar sedan licensen till dig som importerar produkterna till EU.

Ansök om behörighet

För att kunna registrera licensen behöver du som importör ansöka om behörighet till EU:s licenssystem TRACES. Du behöver skapa ett EU-konto och sedan registrera ditt företag i systemet. Därefter kan du registrera din licens.

Ansök om behörighet till TRACES (europa.eu)

Registrera din FLEGT licens

I TRACES registrerar du den FLEGT-licens som exportören skickat till dig. Registrera din licens genom att använda funktionen Claim. När du registrerar med e-licens och trycker på Claim license överförs all nödvändig information om leveransen från det indonesiska systemet SILK till TRACES.

Manual för att registrera FLEGT-licens i TRACES (In English, pdf.)

För att kunna registrera en e-licens behöver du:

  • Licensnumret (t.ex. 23.00xxx-00xxx.002-ID-SE).
  • Verifikationsnumret. Verifikationsnumret hittar du under streckkoden i dokumentet.
  • Kontrollera att uppgifterna stämmer med din FLEGT-licens och ange ort och tid för ankomst.

Fördelarna med registrering med e-licens är  

  • Mer tidseffektivt då registreringen i TRACES är automatiserad. En kopia av FLEGT-licensen behöver inte skickas till Skogsstyrelsen.
  • Minskad risk att fel uppgifter lämnas in, vilket innebär minskad risk för lång handläggningstid.

Du kan också välja att registrera licensen manuellt i systemet. För att påbörja manuell registrering trycker du på Skapa nytt tillstånd.

För att kunna registrera en licens manuellt behöver du:

  • Kopia på licensen där alla uppgifter är tydliga.
  • Kontrollera att uppgifterna du manuellt registrerat stämmer med din FLEGT-licens och därefter ange ankomstort och tid för ankomst.
  • Efter du har registrerat licensen i systemet ska du skicka in en kopia på licensen till flegt@skogsstyrelsen.se

Bedömning

Skogsstyrelsen gör en bedömning om licensen är giltig och därefter säkerställer Tullverket att det som står i dokumentet överensstämmer med produkterna i sändningen. Om allt stämmer får sändningen släppas in i Sverige.

Import till annat EU-land

Om du importerar trä- eller pappersprodukter med FLEGT-licens till annat EU land än Sverige är det den behöriga myndigheten i det landet som ska godkänna licensen. Vi rekommenderar dig då att ta kontakt med myndigheten i det aktuella landet för mer information om vilka regler, rutiner och eventuella avgifter som gäller. 

Vilka produkter omfattas?

I bilagan till EU-kommissionens förordning (EU) 2016/1387 finns det en förteckning över alla träprodukter från Indonesien som omfattas av FLEGT-systemet. Produkter som omfattas är till exempel trämöbler, trägolv, faner, pappersmassa och papper. 

Partnerskapsavtal

EU har tecknat frivilliga partnerskapsavtal (VPA) med ett antal länder utanför EU som exporterar trä- och pappersprodukter. På sikt kommer det att krävas FLEGT-licenser från samtliga länder som EU har tecknat frivilliga partnerskapsavtal med. I dag gäller licenssystemet bara för import från Indonesien.

  • Senast uppdaterad: 2024-06-19