Försöksportal

På försöksportalen delade skogsägare med sig av sina försök och erfarenheter av skogsskötsel.

Vi kan mycket om skog i Sverige, men ändå har vi bara skrapat på ytan. Varje skog är unik, och något som fungerar bra på ett ställe gör det inte alltid där förutsättningarna är annorlunda. Försöksportalen var ett sätt att utveckla skogsskötseln och inspirera till att pröva någon av de skötselåtgärder som skogsägare runt om i landet delar med sig om. De kanske inte används så ofta, men rätt använda i rätt sammanhang kan de ge bra resultat.

Syftet med försöksportalen var att lära mer om skogsskötsel, främja en hög produktion och en bättre miljö i skogen. Både det som har fungerat väl och sådant som inte blev som det var tänkt. Det är därför gjorda försök publiceras. 

Se försök från försöksportalen

Försöksportalen är numera stängd, men en del försök från försöksportalen nås via webbplatsen Silvaboreal som drivs av SLU.

Klicka på "Filter och sortering", markera "Privata försök" under "Försökstyper". Enklast är att först avmarkera "Vetenskapligt", "Demo", ”Försökspark” och ”Fastighetstaxering” för att på så vis bara visa försöken från försöksportalen.

  • Senast uppdaterad: 2024-06-28