En avbruten stubbe med stormfälld skog i bakgrunden. Foto: Michael Ekstrand

Skogsskador

Väder, vilt och insekter kan orsaka stora skador på skog. Här har vi samlat information om några av de vanligaste skadorna och vad du som skogsägare kan göra för att förebygga vissa skador.

Fördjupad information hittar du i Skogsskötselseriens kapitel om skador på skog. Kontakta någon av våra lokala skadesamordnare om du har frågor.


Skogsbränder

Du kan minska riskerna för brand i din skog om du förbereder dig. Följ alltid brandriskvarningarna och anpassa dina aktiviteter efter dessa.


Stormskador i skog

Efter en storm är det viktigt att du skaffar dig en bild av skadeläget. Men tänk på säkerheten. Att arbeta i stormfälld skog är mycket farligt.


Snöskador i skog

Snöskador på skog i form av snöbrott drabbar normalt betydligt mindre virkesvolymer än stormar. Lokalt, vid kraftiga snöfall och temperaturer kring noll, kan dock snöskador vara ett mycket stort problem.


Körskador i skogen

Det finns mycket du som skogsägare kan göra för att undvika körskador. Ofta uppstår dessa vid föryngringsavverkning eller gallring. 


Viltskador på skog

Älgen och övriga vilda hjortdjur (kronhjort, dovhjort, rådjur) har ett värde för bland annat friluftsliv, jakt och turism. Samtidigt orsakar de stora skador i jord- och skogsbruk och i trafiken.


Skador på skog genom renskötsel  

Skador på plant- och ungskog inom renskötselområdet hanteras på ett särskilt sätt av Skogsstyrelsen.


Insektsskador på träd

Det finns olika skadeinsekter som kan angripa din skog. Här finns exempel på vanliga skadeinsekter som kan angripa din skog och orsaka problem.


Svampskador på träd

Granrost, törskate och rotröta är exempel på olika svampar som kan angripa din skog och orsaka problem. 


Multiskadad skog

Multiskadad skog har drabbats av flera skador som påverkar trädens vitalitet, tillväxt och överlevnad.


Afrikansk svinpest och skogsbruk

Afrikansk svinpest är en dödlig virussjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar. Sjukdomen kan inte smitta människor och andra djur men bekämpningen av den påverkar hur och var vi får röra oss.


  • Senast uppdaterad: 2024-01-23