Granbarkborre. Foto: Mats Carlen

Granbarkborre

Under perioden maj till augusti är det svärmningssäsong för granbarkborren. Här får du information om vad du bör tänka på under denna säsong och hur du kan upptäcka tidiga angrepp.

Ta hand om nedblåsta granar

Har du granar som blåst ner eller skadats av snön i vinter är attraktiva för granbarkborrarna. De förökar sig helst i färska vindfällen och riskerar sedan att angripa även stående granar. Upparbeta därför de nedblåsta eller skadade granarna så snart som möjligt. 

Hitta angreppen i tid

Angrepp av granbarkborre kan identifieras under hela året, men det är särskilt viktigt att hålla utkik efter färska skador från maj till augusti. Tidiga tecken på angrepp är:

  • Brunt borrmjöl vid stambasen, i barkfickor och i spindelväv på trädet.
  • Små ingångshål i barken.
  • Torra gröna barr på marken som granen har tappat (syns oftast senare under sommaren)

Särskilt utsatta är granar i solbelysta lägen, exempelvis i hyggeskanter. Har du granar som angreps förra sommaren är det också särskilt viktigt att leta efter nya angrepp i närheten av dessa. 

Se var riskerna är störst

Granbarkborrarna gillar vissa skogar och områden mer än andra. Ladda ner en riskkarta i Mina sidor för att se var det är störst risk för granbarkborreangrepp i din skog. Med kartans hjälp kan du se var du behöver ha mest koll och leta efter nya angrepp. Riskkartorna kan även tas fram i Skogsstyrelsens karttjänst "Skador på skog".

  • Senast uppdaterad: 2024-06-18